Vítejte na stránce maturitních otázek z českého jazykaTyto stránky jsou určeny pro studenty, které čeká maturitní zkou�ka z českého jazyka a nechtějí pracně shánět
neúplné maturitní okruhy z literatury.
Okruhy jsou poskládány a různě poupraveny snad skoro ze v�ech dostupných webových stránek o maturitě z čj.
Otázky jsou podle osnovy, kterou jsme měli ve �kole, ale myslím, �e se vám budou hodit. Odmaturoval jsem za 2 :-)
Velký dík chci věnovat mé mamce za to, �e je, ze stovek okopírovaných listů, dokázala dát nějak smyslupně dohromady.
Ne v�echny otázky jsou momentálně přístupné, ale během krátké doby budou zbývající doplněny.
Okruhy jsou ve formátu word.

* 18.2.05 Tak nám uběhlo 10 měsíců a máme tu zase další update. Trochu delší doba než jste určitě čekali :) Návštěvníci, kteří dlouho čekali, ať mi prominou. Věřím že už to dlouho nebude trvat a budou tu všechny otázky, máma na nich usilovně pracuje :)

 • 1.Základy vzdělanosti ve starověkých literaturách
 • 2.Antická literatura řecká a římská
 • 3.Vývoj star�í české literatury do 2.pol. 14. století
 • 4.Literatura doby Karla IV.
 • 5.Literatura v době husitství
 • 6.Renesance a humanismus v Evropě
 • 7.Renesance a humanismus v Čechách
 • 8.Literatura doby pobělohorské, Jan Ámos Komenský
 • 9.Klasicismus, osvícenství a preromantismus v Evropě
 • 10.Národní obrození
 • 11.Světový romantismus
 • 12.Český romantismus
 • 13.Generace 1848
 • 14.Generace Májovců
 • 15.Střetávání a sbli�ování generací ruchovců a lumírovců
 • 16.Realismus a naturalismus v evropské literatuře
 • 17.Český kritický realismus
 • 18.Moderní umělecké směry konce 19.stol.
 • 19.Česká moderna
 • 20.Anarchističtí buřiči
 • 21.1.světová válka a její odraz v literatuře
 • 22.Světová literatura první poloviny 20.století
 • 23.Vývoj české poezie v období mezi dvěma světovými válkami
 • 24.Přehled české prózy v meziválečném období

 • 25.Světová literatura v druhé polovině 20.století
 • 26.Vývojové tendence v české literatuře po roce 1945 � próza

 • 27.Vývojové tendence v české literatuře po roce 1945 - vývoj poezie od války po současnost

 • 28.Vývoj a proměny �ánru balady v české literatuře 19. a 20. století


 • V případě problému nebo pomoci mě kontaktujte. oister@seznam.cz
  náv�těvník č.